top of page

Morska so sa Vitaminom B9

B9-za-web.png

Vitamin B9 (folna kiselina) je važan u kreaciju crvenih krvnih zrna, kao i za sintezu DNK i finkcionisanje svake ćelije u organizmu. Nedovoljna količina ovog vitamina u organizmu dovodi do pojave anemije. Vitamin B9 ima značajnu ulogu u razvoja ploda kod trudnice, zato je važan za normalan razvoj nervnog sistema kod novorođenčad. Sa 2 g dnevno od ove soli se zadovoljavaju 73% od dnevne potrebe vitamina B9.

bottom of page